Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Traffic Exchange
- Thêm đường dẫn đến địa chỉ trang web của bạn (VD: http://likenhanh.net)
- Thêm tiêu đề cho website của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENHANH
- Định giá số coin bạn sẽ trả cho mỗi người xem website của bạn
- Tùy chỉnh giới tính và Quốc gia sẽ xem website của bạn
4. Nhấn Thêm trang
5. Chờ 15s để hệ thống lưu lại website của bạn

--> Các bước đã xong bây giờ bạn có thể kiểm tra số lượng người đã xem website của bạn hoặc tùy chỉnh cho chiến dịch của mình với chức năng "Các trang của tôi" trong phần Quản lý Tài khoản