Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Twitter Tweet
- Thêm đường dẫn đến trang Twitter của bạn (VD: https://twitter.com/ShopGiayNam)
- Thêm tiêu đề cho trang Twitter của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENHANH
- Định giá số coin bạn sẽ trả cho mỗi người Follower cho Twitter của bạn
- Tùy chỉnh giới tính và Quốc gia sẽ Follower cho Twitter của bạn
4. Nhấn Thêm trang

--> Các bước đã xong bây giờ bạn có thể kiểm tra số lượng người đã Follower cho Twitter của bạn hoặc tùy chỉnh cho chiến dịch của mình với chức năng "Các trang của tôi" trong phần Quản lý Tài khoản