Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Facebook Followers
- Thêm đường dẫn đến user cần Followers (VD: lehuutho89)
- Thêm tiêu đề cho user của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENHANH
- Định giá số coin bạn sẽ trả cho mỗi người Followers bạn
- Tùy chỉnh giới tính và Quốc gia sẽ Followers bạn
4. Nhấn Thêm trang

--> Các bước đã xong bây giờ bạn có thể kiểm tra số lượng người Followers bạn đã nhận được hoặc tùy chỉnh cho chiến dịch của mình với chức năng "Các trang của tôi" trong phần Quản lý Tài khoản