Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net2. Đăng nhập vào tài khoản3. Chọn Thêm trang- Chọn hình thức Like: là Facebook Share- Thêm đường dẫn đến địa chỉ website mà bạn muốn chia sẻ lên Facebook vào ô URL như sau:     Ví dụ bạn muốn mọi người share website http://likenhanh.net bạn sẽ nhập vào ô URL địa chỉ website của bạn là http://likenhanh.net- Thêm tiêu đề cho Trang web cần share của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENHANH- Định giá số coin bạn sẽ trả cho mỗi người Share website lên facebook- Tùy chỉnh giới tính và Quốc gia sẽ Share website của bạn lên Facebook4. Nhấn Thêm trang--> Các bước đã xong bây giờ bạn có thể kiểm tra số lượng like bạn đã nhận được hoặc tùy chỉnh cho chiến dịch tăng like của mình với chức năng "Các trang của tôi" trong phần Quản lý Tài khoản