Hướng Dẫn

1. Đăng ký tài khoản tại website http://likenhanh.net
2. Đăng nhập vào tài khoản
3. Chọn Thêm trang
- Chọn hình thức Like là Youtube Likes
- Thêm đường dẫn đến video trên Youtube của bạn (VD: http://www.youtube.com/watch?v=3Uo0JAUWijM)
- Thêm tiêu đề cho video trên Youtube của bạn khi hiển thị trên cộng đồng LIKENHANH
- Định giá số coin bạn sẽ trả cho mỗi người LIKE video trên Youtube của bạn
- Tùy chỉnh giới tính và Quốc gia sẽ LIKE video trên Youtube của bạn
4. Nhấn Thêm trang

--> Các bước đã xong bây giờ bạn có thể kiểm tra số lượng người đã LIKE video trên Youtube cho bạn hoặc tùy chỉnh cho chiến dịch của mình với chức năng "Các trang của tôi" trong phần Quản lý Tài khoản